top of page

Oppgavetekst:

     Lag et journalistisk produkt med utgangspunkt i temaet «Korona og hverdagen».

     Tenk deg at du jobber i en reell mediebedrift. Bruk en av denne mediebedriftens      publikasjoner eller sendeflater som inspirasjon/modell til hvordan du utformer      produktet ditt. Dette gjelder også valg av målgruppe og vinkling. Velg vinkling selv.

     Det er forventet at du benytter deg av intervju som arbeidsmetode uansett      sjangervalg. Bruk relevante og kompetente personkilder i tillegg til skriftlige kilder.

Krav til oppgaven: (Ved lydprodukt)

     -   Du velger lengden på innslaget ditt fra minimum 1 ½ minutt til hva du vurderer

         passer best til budskapet du ønsker å formidle.

     -   Ferdigstilles og leveres i filformatet .mp3 eller .wav.

Kompetansemål:

     -   Formidle budskap tilpasset forskjellige målgrupper.

     -   Bruke grunnleggende arbeidsmetoder innen journalistikk.

     -   Følge regelverk og etiske normer som regulerer medie- og

         kommunikasjonsvirksomhet, i arbeid med egne medieprodukter.

Tilbake.png
bottom of page