top of page

Om prosjektet:

I løpet av forberedelsestiden skal kandidaten gjennomføre store deler av en medieproduksjon som skal lede fram til endelig ferdigstillelse av et produkt på eksamensdagen. Dette inkluderer alt av idéprosess, skissearbeid, utkast, manus og bilde – og lydmateriale. Forberedelsesdelen består av tre oppgaver. Kandidaten kan velge én av dem.

Alt materiale i besvarelsen skal være egenprodusert i løpet av de to forberedelsesdagene og eksamensdagen. Unntak kan være enkelte elementer som for eksempel musikk, lydeffekter, avsenderlogoer og fonter, eller om oppgaveteksten tillater noe annet. Merk at all slik bruk må gjøres rede for.

 

Tilbakemelding fra sensor: Veldig bra presentasjon. Velfungerende film og gjennomtenkte virkemidler som fungerer godt. Plakatene har en god stoppeffekt. Fine tanker rundt kampanjen som helhet som kommer frem i en gjennomført kampanjeplan.

Eksamenskarakter: 6

Designet for norsk ungdom.png
Kombiner utsikt og undervisning.png

Kjennetegn på måloppnåelse (5-6):

Det er tydelig at eleven har gjort reflekterte og kritiske valg fra idé til ferdig produkt.

Det er tydelig sammenheng mellom avsender, sjanger, budskap, virkemidler, målgruppe og publiseringskanal. Produktet viser svært god teknisk utførelse og hensiktsmessig bruk av verktøy og programvare. Produktet er klart for publisering i henhold til yrkesfaglig standard.

Tilbake.png
bottom of page