top of page

Oppgavetekst:

Drømtorp videregående skole ønsket et magasin som kan sendes ut til ungdomsskolene siden det ikke vil bli noe “Åpen skole”-arrangement i 2021.

Klassene skal deles inn i en redaksjon for å produsere et skolemagasin. En eller to elever skal være ansvarlige redaktører og ha hovedansvaret for å dele ut oppdrag til journalistene og gi tilbakemelding på førsteutkast av sakene. Redaktørene har også ansvar for deskoppgaver som korrektur og redigering av saker i samarbeid med journalistene. 

Du vil bli vurdert individuelt basert på deltakelse i prosjektet, avhengig av hvilken rolle du har hatt. Egenvurderingen vil derfor være en stor del av vurderingen. Se eget skjema for vurderingskriterier.

Min rolle: Redaktør og fotograf

Tilbake.png
bottom of page