top of page

Om prosjektet:

Skoleoppgave. Oppdraget er fra Ung i trafikken – ingen venner å miste. De ønsker en holdningskampanje med målsettingen å påvirke ungdommers holdning til det å kjøre i ruspåvirket tilstand. Kampanjen skal på best mulig måte presentere problemstillinger rundt promillekjøring, rus og ungdom. Kampanjen skal også peke på innfallsvinkler til hvordan ruspåvirket kjøring kan motvirkes og forhindres. Elevene velger selv hvilket format de ønsker å bruke, og hvilke produkter de ønsker å lage.

Karakter: 6

Konkurranseresultat: Vinner / 1. plass

Juryens begrunnelse: Juryen synes kampanjen er svært helhetlig. Kampanjen spiller på felleskap – det å passe på hverandre, og bruker sosial aksept og stigma som et effektivt virkemiddel. Ingen liker en fyllekjører. Budskapet går igjen i alle elementene. Mange vil kjenne seg igjen i situasjoner som «blir for dumt». Kampanjen spiller på følelser som ungdom lett relaterer til, dette å kjenne på kroppen hvordan det er å dumme seg ut. «Det blir for dumt» er en kampanje som har en spiss kommunikasjon uten at det blir pekefinger. Bonus at det er fokus på flere transportmidler, som kjøretøy for russ og ikke minst el-sparkesykkel som er spesielt relevant for tiden.

Tilbake.png
bottom of page